EMC Isilon OneFS İşletim Sistemi

By Arttek on 25.03.2013 in EMC, Featured-1, Haberler, Isilon
1

Ölçeklenebilirliliğin Gerekliliği

Günümüz teknolojilerinde kullanılan verilerin son yıllarda büyüklüklerinde patlama yaşanmakta olduğunu açık bir şekilde gözlemleyebilmekteyiz. Yeni bir Büyük Veri çağına girmiş olduğumuz bir çok sektör profesyoneli tarafından dile getirilmekte, kabul görmektedir. Yeni verilerin büyümesine paralel olarak veriler geleneksel yapı olan blok şeklinden dosya bazlı yapısal olmayan veri şekline dönüşmektedir. 2012 yılı itibariyle dünya çapında veri ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara entegre edilecek yeni depolama kapasitelerinin %80′i dosya bazlı verilerden oluşması beklenmektedir. Büyük Veri dünyası IT yöneticilerinin önemli zorluklarla karşılaşmasına yol açtığı gibi sektörün tüm kesitlerine bir çok yeni iş fırsatları doğurmaktadır. Büyük Veri’nin en uygun depolama platformunu sağlayabilmesi için depolama sistemi şu özellikleri sağlamalıdır ;

  • Büyük Çaplı Kapasite : Çok büyük ve büyümekte olan veri ambarlarına ev sahipliği yapabilmesi
  • Sıra Dışı Performans : Veri işleme ve tepki süresini minimum’a indirmek, işin gerekliliklerini yerine getirebilme
  • Yüksek Verimlilik : Depolama ve veri ambarı giderlerini düşürebilmek
  • Operasyonel Sadelik : Büyüyen verileri kontrol altında tutabilmek için daha fazla IT insan gücü kaynağı ayırmadan yönetebilmek

Her ne kadar Büyük Veri’nin dikey sektörlerde paralel ihtiyaçları benzerlik gösterse de geleneksel IT tabanının depolama gereksinimlerinde eşsiz karakteristikleri bulunmaktadır ;

  • Veri Güvenliği : Risk’i minimize etmek, denetim ve kontrol gerekliliklerini sağlamak
  • Veri Koruma : İşin devamlılığını sağlayabilmek, operasyonları desteklemek
  • Birlikte İşlerlilik : İş dinamiklerine uyum sağlayabilme, yönetimi kolaylaştırma
  • Öngörülebilir Performans : İş ihtiyaçlarına daha verimli destek olabilme ve üretkenliği arttırma

Günümüzde Büyük Veri’nin gereklilikleri ile IT tabanının gereklilikleri ortak noktada birleşmiş, ayrışma noktaları ortadan kalkmıştır. Bu iki ayrı dünya birbirine hızlıca yakınlaşmakta, gelecekte depolama temellerinde ihtiyaç olacak parametreleri ve kullanılacak olan standartların çerçevesini ortak olarak çizmeye çalışmaktadır. Büyük Veri ve geleneksel IT yapısının birleşiminden oluşan bu yeni depolama dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için organizasyonun ölçeklenebilir (scale-out) depolama mimarisine ihtiyacı bulunmaktadır. Biz buna “ölçeklenebilirliğin gerekliliği” adını vermekteyiz.

Isilon OneFS İşletim Sistemi

2000′li yılların başında dosya tabanlı verilerin artması ile geleneksel depolama mimarilerinin bu ihtiyacı karşılayamaması üzerine Isilon’un kurucuları yeni bir mimari inşa etmek üzere çalışmaya başlamış ve sonunda devrim yaratacak OneFS işletim sistemini geliştirilmişlerdir. EMC Isilon depolama çözümlerindeki en önemli farklılık depolama sistemi gücünü donanım mimarisinden değil OneFS işletim sisteminden almaktadır. OneFS geleneksel depolama mimarisinin 3 fonksiyonunu – dosya sistemi, hacim yöneticisi, veri koruma – yazılım katında birleştirmekte ve depolama sistemindeki tüm düğümler üzerinde tek bir akıllı dosya sistemi koşturmaktadır. (Bkz.Grafik1)

Isilon OneFS işletim sisteminin üzerinde çalışacağı donanımı ölçeklenebilir depolama altyapısıyla sağlamaktadır. Isilon depolama donanımı endüstriyel standartları sağlarken, Intel, Seagate ve Mellanox gibi sektör lider üreticilerinin ürünlerini ve bileşenlerini kullanmakta, OneFS işletim sistemi ile sektörde bulunan diğer depolama çözümlerinden belirleyici bir şekilde ayrışmaktadır. Kullanılan depolama donanımlarında yüksek hızlı ve pil destekli NVRAM (Non-volatile random-access memory) belleği ve 20Gb/s noktadan noktaya mikro saniyelik gecikmeli bağlantı sağlayabilen InfiniBand kullanılmaktadır. Bu donanım altyapısında OneFS işletim sistemi veri koruma, otomatik veri dengeleme ve göç işlemlerinin yanı sıra depolama yapısına yeni depolar, düğümler ve performans artırımları eklenebilmesi gibi işlemleri sistem kapatılmadan gerçekleştirebilmektedir.

EDP-OneFS-HW

Grafik 1: OneFS İşletim Sistemi: Isilon Ölçeklenebilir (Scale-out) Depolama Platformunu Güçlendirmektedir

OneFS işletim sistemi Isilon ölçeklenebilir depolama sistemiyle kümesel (cluster) yapıda harici olarak çalışmaktadır. Tek bir Isilon kümesi çoklu depolama düğümünden (node) oluşabilmektedir. Düğümlerin donanım özellikleri İşlemci, Ağ ara birimleri, NVRAM, InfiniBand ve depolama medyalarından oluşmakta, ayrıca kasaların rack kabinet montaj kitleri sağlamaktadır. Isilon kümesi (cluster) en az 3 düğümden (node) oluşmakta ve en çok 144 düğüme kadar genişleyebilmektedir. Bu yazının yayınlandığı tarihte tek bir dosya sisteminde minimum 18 TB kapasiteden maksimum 20 petabyte (PB) alana kadar çıkabilmektedir. Isilon kümesine eklenecek her bir düğüm tüm yapının Disk, Önbellek, İşlemci ve Ağ kapasitesini artırmaktadır. Bu artırım neticesinde 144 düğümlü bir yapı 27.6 TB’lık global uyumluluk içinde çalışabilen paylaşılmış ön belleğe sahip olabilmektedir. Isilon depolama çözümlerinde tek bir depolama alanının sağladığı kapasite ve performans, tek bir dosya sistemi ve tek bir hacimin kullanıldığı mimarinin genişlemesi durumunda sistem yöneticisi sistem yönetim zamanı ve sistem yapısının karışıklaşmaya başlaması gibi zorluklarla karşılaşmamaktadır.

 OneFS tüm veriyi küme içinde bütün düğümlere yaymaktadır. İstemci sistemlerinden bir verinin küme yapısına gönderilmesiyle (NFS,CIFS ve HDFS gibi standart protokoller üzerinden) OneFS veriyi otomatik olarak bölerek içeriği farklı depolama düğümlerine paralel olarak yöneltmektedir. Bu işlem izole şekilde çalışan InfiniBand ağı üzerinde gerçekleştirilmekte, bu da gereksiz ağ trafiğinin engellenmesini sağlamaktadır. Isilon kümesi tek bir dosya sistemi şeklinde yönetilmekte olup tüm bu veri koordinasyonu ve veri dağıtımı işlemleri kullanıcılara transparan bir şekilde gerçekleşmektedir. Kullanıcılar sistemde bir dosya okumak istediklerinde OneFS çoklu depolama düğümlerinden paralel olarak uygun veriyi okumakta ve otomatik olarak dosyayı oluşturmak için veriyi birleştirmektedir, bu işlemin sonucu olarak kullanıcı depolama alanına yazmış olduğu orijinal veriye ulaşabilmektedir. Çoklu düğümlerde transparan olarak çalışan otomatik dağıtım özelliği OneFS’in temel kabiliyetlerinden biri olup bu özellik sayesinde ölçeklenebilme, genişleme, gelecek nesil veri koruma ve sıra dışı performans gibi değerler sağlamaktadır. 

Ölçeklenebilirlilik

OneFS işletim sistemi depolama mimarisinde ek performans ve kapasite artırım ihtiyacı olması durumunda geleneksel depolama çözümlerinin prosedürlerine zıt bir şekilde ölçeklenebilmekte, var olan dosya sistemi ve hacmini Petabyte’lar ölçüsünde kapasite artırımını sağlayabilmektedir. OneFS’in esnek yapısı sayesinde Isilon SmartPools yazılımı kullanılarak değişik düğüm tipleri karışık şekilde tek bir küme veya havuz olarak kullanılabilmektedir. SmartPools’un bu otomatize edilmiş sıralı depolama esnekliği sayesinde sistemin değişik kapasite ve performans ihtiyaçlarını sistemi devre dışı bırakmadan güncelleyebilmekte ve ihtiyaca cevap verebilmektedir. SmartPools sistem yöneticilerinin tek bir dosya sistemini çoklu performans ve kapasite mimarilerine kolayca yayılabilmesini sağlamaktadır. (Bkz.Grafik 2) Dosya sistemi iş akışına otomatik olarak zaman içinde adaptasyon sağlamaktadır.

 Verileri ayrı düğümlere otomatik olarak yayabilmenin yanı sıra SmartPools üstveri (metadata) ve dosya tabanlı iş akışlarını yayabilmek için SSD katı diskleri (SSD-Solid State Disk) kullanabilmektedir.

SSD’ler yayma işlemi için havuz şeklinde kullanılabilmesi üstveri veya veri erişimi performansını arttırmakta, SSD’lere sahip olmayan düğümlere performans artırımı sağlayabilmektedir.

smartpools

Grafik 2:SmartPools Çoklu Depolama Dizilim Yapısındaki Tek Bir Dosya Sisteminde Transparan Veri Aktarımı

Isilon depolama kümesine kapasite ve performans eklemek diğer depolama çözümleriyle karşılaştırıldığında oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için 3 adımlı basit sistem yöneticisi yönergelerini izlemek yeterli olmaktadır. Rack dolabı yerleşimine ek düğümler monte etmek, eklenen düğüm donanımını InfiniBand ağına bağlamak, düğümün eklendiğini depolama kümesi yazılımına bildirmek. Mimaride var olan her bir düğümün İşlemci, Bellek ve Ağ ara birimleri bulunmasına rağmen yeni eklenen düğüm mimariye ek kapasite ve performans katmaktadır. OneFS işletim sisteminin Autobalance özelliği sayesinde verileri InfiniBand ağ’ı üzerinden otomatik olarak dengeli bir şekilde dağıtılmakta böylece varolan veriler mimariye eklenen yeni düğüme de eşit olarak kaydırılmaktadır. Bu otomatik dengeleme işlemi var olan veriler yayılırken yeni eklenen düğümün “hot spot” şeklinde çalışmasının önüne geçmektedir, bu da daha güçlü bir depolama sistemi anlamına gelmektedir. OneFS’in otomatik dengeleme özelliği kullanıcıya tamamen transparan olarak çalışmakta ve ayarlanabilir yapısıyla yüksek performanslı iş yükleri olması durumunda otomatik dengeleme çalışma seviyesi düşürülebilmektedir. Bu özellik OneFS’in transparan ve anında 18TB depolama alanından 20PB alana sistem yöneticisinin yönetim zamanına ek iş gücü oluşturmadan ve depolama sistemini karışık ve komplike bir duruma getirmeden gerçekleştirilmektedir.

Depolama sistemlerinde verinin tek bir ölçeklenebilir depolama havuzunda barındırılması ve verimin arttırılması çoğu zaman az önemsenen bir özellik olarak görülmektedir. Verilerin yönetilmesinde boş alana ihtiyaç duyulması veya verilerin manuel olarak taşınması zor ve zaman gerektiren operasyonlardır. Bu tür operasyonlarda seçimin yanlış olması durumunda belirlenmiş iş akışlarında karşılaşılan performans beklentileri işlemin yapıldığı depolama hacimleri tarafından karşılanamayabilmektedir. Ayrıca organizasyon depolama hacmini belirleyememesi veya depolama yöneticisinin verileri transparan olarak hızlı bir şekilde taşıyamaması durumunda depolama verimliliği gözle görülür bir şekilde düşecektir. Depolama kümelerinde yayılma işlemi analiz edildiğinde bu tür verimlilik kayıplarının toplam depolama alanında ortalama %43 alanın israf edilmesi gerektiğini belirlemişlerdir. Isilon ölçeklenebilir depolama mimarilerinde bu tür sorunlar bulunmamakta, depolama alanının %80 oranında yüksek verimlilik sağlayarak işletebilmektedir.

 Performans

 Ölçeklenebilir büyük depolama sistemleri çeşitli iş akışlarının ihtiyacı olan performansı sağlaması gerekmektedir. Bu iş akışları sıralı, eş zamanlı veya rastgele olabilmektedir. İş akışları uygulamalar arası ve bireysel uygulamalar olarak değişik şekillerde var olabilmektedir. OneFS tüm bu ihtiyaçları eş zamanlı olarak akıllı yapısı sayesinde karşılayabilmektedir. OneFS’in en önemli özelliklerinden biri de çıktı (throughput) ve IOPS (Input/Output Operations Per Second- Saniyede İşlenen Giriş/Çıkış) değerlerinin tek bir sistemde düğüm sayısıyla doğrusal olarak ölçeklenebilmesidir. (Bkz.Grafik 3). Dengelenmiş veri dağıtımı, otomatik yeniden dengeleme ve dağıtık işlemler için sistemin büyümesiyle beraber OneFS ek İşlemciler, Ağ portları ve Bellek’leri kullanabilmektedir.

performans 

Grafik 3:OneFS Doğrusal Ölçeklenebilme 

Çeşitli iş akışları ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için, OneFS düğümler arası tutarlılığı olan ve global olarak erişilebilinen ön bellek yapısına sahiptir. Her bir düğüm standart DRAM (6-192GB arasında) modüllerine sahip olup, bu bellek alanı öncelikli olarak aktif olarak erişilen veriyi ön bellekte tutmaktadır. Bu ön bellek alanı depolama mimarisine eklenen her bir düğüm ile büyüyebilmekte, tek bir sistemde 27.6 TB verinin ön belleklenebilmesine olanak vermektedir.

Ek olarak OneFS sistem yöneticisine dosya veya klasör bazında erişimin rastgele, eş zamanlı veya sıralı şekilde ayarlanabilmesini sağlayarak iş yükünü dengelenebilmesine olanak vermektedir. Bu eşsiz özellik bireysel iş akışlarının performanslarını en üst seviyeye taşıyabilmek için OneFS’in disk yapısal kararları, ön bellek koruma kuralları ve veri çekme kurallarının belirleyebilmesine olanak vermektedir.

OneFS Isilon NAS mimarisi SPECsfs2008® Benchmark ölçümü ile CIFS performans testinde saniyede 1.6 Milyon CIFS dosya işlemi ile dünya rekoruna imza atmıştır. The SPECsfs2008 Benchmark ölçümü Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC ®) oluşumunun dosya sunucularının cevap ve çıktı zamanlarını ölçmek için kullanılmakta olan en son sürüm araçtır. Farklı üretici platformlarıyla karışık iş yükleri ile tipik sunucu ortamı oluşturularak karşılaştırılmaları için standartlaştırılmış metotlar sağlamaktadır. Yapılan performans testleri sonucunda saniyede yapılabilecek iş sayıları ile yapılan işlemlerin gecikmeleri temel alınarak sunucu kabiliyet ve performans değerlerini belirlemektedir.

Isilon ölçeklenebilir NAS mimarisi tek bir düğüm, tek bir hacimde 106GB/s değeri ile eş zamanlı çıkış performansına ulaşmaktadır. Bu performans depolama çözümleri dünyasında bulunan geleneksek çözümlerden 20 kat daha fazladır. OneFS ile Isilon NAS sistemleri 700MB/s üzerinde tekli veri akış performansında eşsiz bir değere ulaşabilmekte, bu da yüksek performans ihtiyacı duyulan uygulamalar ve sunucularda verilerin çok hızlı işlenmesi, yerine ulaşması sağlamaktadır.

 Yönetim

Organizasyonlar mevcutlarından daha çok veri ve yönetim ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıkları durumlarda geniş yelpazede potansiyel çözümlere yöneltilmektedirler. Gelecek nesil veri merkezlerinin üzerinde durulması gereken nokta müşterinin ihtiyaçlarını ölçeklenebilir, güçlenebilir, etkili ve verimli bir şekilde yönetim ihtiyacının en az karmaşık şekilde sağlanmasıdır. İnsan gücü geleneksel yöntemlerde “İşletme Giderleri” olarak ölçülmektedir. Bu giderlerin iş süreçlerinde temel üretkenliğin, becerikliliğin geliştirilmesi için yapılan aktivitelere odaklanması gerekmektedir. Geleneksek depolama çözümleri uzun planlama, güncelleme ve bakım aktivitelerine ihtiyaç duymaktadır. Kapasite artırımı, ölçeklenebilir performans, kullanıcı ekleme gibi görevler sık olarak yatay ölçeklenme ve uygulamaların yeniden ayarlanması ihtiyaçlarını doğurmakta bu da kullanıcı rutinlerinin bölünmesine ve eninde sonunda üretim ve gelir kaybına yol açmaktadır.

OneFS yönetimsel aktivitelerin basitleştirilmesi üzerine dizayn edilmiştir, bu süreç sistemin ölçeklenmesi durumu için de geçerliliğini korumaktadır. (Bkz.Grafik4) Isilon düğümünün 60 saniye içinde eklenebilmesi ile performans ve/veya kapasite artırımı sağlayabilmekte SmartConnect ve Autobalance ile veri ve bağlantı dengelemesi işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. OneFS sayesinde donanım ve yazılım güncellemelerindeki zorlukları azaltmaktadır.

management

Grafik 4: Geleneksel NAS Çözümünün Karmaşıklığına Karşılık

OneFS’in Sade ve Kolay Yapısı 

Veri Koruma

Geleneksel depolama sistemleri ölçeklendirilmesinde, küçük ölçekli yapılar için kullanılan teknikler büyük ölçekli yapılar için uygun olmamaktadır, bu duruma en iyi örnek RAID yapısıdır. RAID yapısının verimli olabilmesinin şartı verinin yeniden oluşturulması işleminin diğer bir veri hatasına yol açılmadan gerçekleşmesinin sağlanması olacaktır. Sistemdeki veri miktarların artması ile verilere erişim hızlanmamakta, ek veri hatalarının artmasına devam edilme olasılığı yükselmektedir. OneFS veri koruma için donanım bazlı RAID teknolojilerine bağımlı değildir. Bunun yerine OneFS kesintisiz ve erişilebilirlik sağlayabilmek için matematiksel yapıda çalışan Reed-Solomon kodlamasına sahip FlexProtect teknolojisini kullanmaktadır. FlexProtect eş zamanlı 4 tam düğüm veya 4 disk arızası durumuna karşı koruma sağlayabilmekte, depolama kümesinin boyut olarak ölçeklenmesi aşamasında FlexProtect bireysel disk hatalarıyla karşılaşması durumunda yeniden üretim zamanını en kısa sürede gerçekleşmesini sağlamaktadır.

OneFS’in anahtar inovasyonlarından biri olan FlexProtect her bir dosyaya bağımsız olarak depolama koruma bilgisi ve veri koruması sağlayarak dosya spesifik yaklaşım sergilemektedir. Bu bağımsız koruma küme yapısında verinin dağıtık olarak korunmasına olank vermekte – ihtiyaç olması durumda verinin erişilebilmesine ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır. (bzk Grafik 5) Isilon depolama sisteminde bir düğümün veya bir disk’in devre dışı kalması durumda FlexProtect hangi dosya ve bölümlerin etkilendiğini tespit edebilmektedir ve bu durumu düzeltmek için diğer düğümleri sadece devre dışı kalan dosyaların yeniden üretmeleri için görevlendirmektedir. Autoblalance özelliğinin dosyaları tüm düğümlere yayarak kullanması ile yeniden oluşturulacak veriler için kullanılacak İşlemci ve sistem kaynakları tipik bir RAID donanım çözümünde kullanılandan sayıca daha fazladır. Ek olarak FlexProtect yeniden oluşturulan verileri RAID yapısında olduğu gibi tek bir ayrı disk sürücüsüne oluşturmamakta (ki bu RAID yapısının kaçınılmaz darboğazıdır) bunun yerine veri uygun olan alana sanal “hot spare” oluşturularak yapılanmaktadır.

data_protection

Grafik 5: OneFS N+4 Veri Koruma

OneFS düğümlerdeki tüm diskleri ve dosyaların sağlamlığını izlemekte ve risk durumunda dosya sistemi otomatik olarak problemli bölümleri yeniden oluşturulması için işaretlemekte ve transparan olarak bu dosyaları sağlıklı duruma getirmektedir. OneFS aynı zamanda dosya sisteminin yazma esnasında beklenmedik şekilde karşılaşabileceği hataların önüne geçmek için dosya bütünlüklerini kontrol etmektedir. Her bir yazma işlemi düğüm veya kümenin arızası durumlarına karşın NVRAM journal üzerinden geçirilmektedir. Yazma hatası olması durumunda journal düğümün kümeye hızlıca katılmasını sağlamakta, bu da tüm sistemin bütünlük kontrolünün yapılması ihtiyacının önüne geçmektedir. Tek bir noktanın oluşturacağı hatanın tüm sistemi etkilememesi özelliği NVRAM’in arızası durumunda dosya sisteminin güvenli kalabilmesini sağlamaktadır.

OneFS’de FlexProtect özelliği dosya önemi arz ederken aynı zamanda dosya spesifik koruma becerileri bulunmaktadır. Tek bir dosyaya spesifik koruma seviyesi atanabilmekte ve dosya sisteminin değişik kısımlarına iş akışı veya verinin önem durumuna göre koruma seviyesi tanımlanabilmektedir. Önem seviyesi kritik verilere yüksek koruma seviyesi atanabilirken daha az kritik öneme sahip veriler düşük seviyede korunabilmektedir. Bu özellik depolama yöneticilerine detaylı koruma/kapasite ödünleşmesi sağlamakta, kümenin ölçeklenmesi ile dinamik olarak ayarlanabilmektedir.

Yüzlerce terabyte veya petabyte ölçeğinde olan sistemlerde dosya sisteminin efektif olarak korunabilmesi için veri koruma teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. OneFS veri koruma için bir çok farklı stratejiler kullanmaktadır. Bu stratejiler verinin aynısını üretme (data replication), senkronizasyon (synchronization ) ve snapshot (anlık dosya sistemi fotoğrafı çekme) yöntemleridir. OneFS snapshot özelliği ölçeklenebilir yapıdadır ve bir kaç saniye içinde oluşturularak devreye alınmakta ve kullanılabilmektedir. Dosya sisteminin boyutundan, kopyalanan klasörün boyutundan veya dosya sisteminin aktivite seviyesinden bağımsız olarak az bir sistem gücü ile gerçekleştirilmektedir. Snapshot’ların güncellenmesinde sadece değişmiş olan dosya blokları işlenmekte bu şekilde yüksek etkili snapshot çözümü sağlanmaktadır.

OneFS Isilon’un SnapshotIQ yazılımı ile donatılmıştır ve bu yazılım sayesinde Isilon depolama kümesine sınırsız sayıda snapshot’lar oluşturulabilmektedir. Isilon snapshot özelliği diğer depolama çözümlerinin sahip olduğu snapshot entegrasyonlarından önemli bir şekilde ayrışmaktadır. Snapshot alınma aralıkları çok daha sık ve esnek bir yapıda olup ayrıca yedeklemeden geri dönme prosedüründe diğer çözümlerden farklı olarak geliştirmeleri bulunmaktadır.

OneFS ile snapshot’dan geri dönme işlemi hızlı, efektif ve basit adımlarla gerçekleşebilmektedir. Snapshot sık olmayan küçük ölçekte veri kayıplarının giderilmesi için uygun bir çözüm oluştururken veri kayıpları katastrafobik ölçülere veya doğal afetlerden kaynaklanan kayıplara ulaşması ihtimaline karşın depolama mimari yapısının kopya eşini ikincil bir coğrafik lokasyonda bulundurulması çok açık bir şekilde gereklilik arz etmektedir.

OneFS ve Isilon SyncIQ yazılımı sayesinde verilerin LAN veya WAN bağlantıları üzerinden uzak veya yakın mesafelerde oluşturulup korunabilmesi için verinin asenkron kopyasının yüksek performanslı olarak iletilmesini sağlanabilmektedir.

OneFS ayrıca doğal afetlerden dolayı oluşabilecek kayıplarının en hızlı şekilde önünü alabilmek adına tek bir buton ile kolayca kurtarma özelliği içermektedir. Hızlı ve kolay kurtarma özelliği bir çok iş akışının senkron zamanlarında dramatik gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Aynı iş akışları eş zamanlı çoklu senkronizasyon sağlamak suretiyle en güncel veriyi sağlamaktadır. Tüm bu geliştirilmiş veri koruma özellikleri görev kritik operasyon ve uygulamalarda RPO (recovery point objectives ) ve RTO (recovery time objectives) zamanlarını azaltmaktadır.

Güvenlik

Kurum ve kuruluşların bünyesinde kullanılan ölçeklenebilir NAS yapısının yönetim, kontrol ve denetim gerekliliklerini karşılayabilmek için OneFS eşi görülmemiş güçlü güvenlik seviye seçenekleri sunmaktadır. OneFS ve Isilon’un SmartLock yazılımının birleşmesiyle WORM (Write Once Read Many – Bir Defa Yaz Birçok Kere Oku) veri koruma özelliği sağlanmakta bu da kritik verilerin yanlışlıkla silinme veya kötü niyetli veri değiştirilmelerinin önüne geçilmesini sağlayabilmektedir. Kurum ve kuruluşların kritik verilerinin korunması ve yönetim ve düzenleme ihtiyaçların karşılanması için – Finans sektöründe yayınlanmış olan SEC 17a-4 güvenlik kuralları bütünü dahil – OneFS veri koruma ve veri karışmasına karşı çözümler sağlamaktadır.

Daha gelişmiş güvenlik araçları arasında OneFS’in rol bazlı yönetim kabiliyetlerini kullanarak dosya sisteminde depolama yönetimi ile dosya sistem erişimine güvenli ayrı roller atanabilmektedir. Güvenliğin yüksek tutulması ile verilerin silinmesi veya kötü niyetli müdahaleler engellenebilmektedir.

OneFS ayrıca organizasyon içinde spesifik departmanlar için ayrı ve izole edilmiş depolama alanları oluşturulmasına olanak vermekte, bu alanlara kimlik doğrulama yönetimi ile ulaşılmasını kontrol ve güven altında tutmaktadır. Bu yapı kurum veya kuruluşun depolama kaynaklarını birleştirebilmesini ve yapının güvenliğini sağlayarak işletilebilirliğinin artmasını sağlamaktadır. 

security

Grafik 6: Isilon OneFS Güvenlik Seçenekleri 

Birlikte Çalışabilirlilik

OneFS endüstri standart’ı olarak kabul edilmiş olan NFS,SMB,HTTP,FTP ve HDFS gibi geniş bir protokol yelpazesini desteklemektedir. Bu destek sayesinde iş akışlarının birleştirilmesi ve basitleştirilmesi, esnekliğinin arttırılması ve kullanılan uygulamalardan çok daha fazla verim alınabilmesini sağlamaktadır. OneFS ile büyük ölçekteki veri ve yapılanmamış veri varlıklarını birleştirebilir , hantal ve hacim kaplayan depolama mimarilerini modernize edebilmektedir.

Büyük veri depolama alanı ve iş çözümleri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ilk ve tek ölçeklenebilir NAS platformu olan OneFS Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi (HDFS – Hadoop Distributed File Sytem) desteğini sağlamaktadır. EMC Isilon depolama çözümü ile Hadoop mimarisindeki verileri manuel olarak verinin atanmış mimarilere taşınmasına gerek kalmadan diğer uygulamalar ve iş yükleri ile beraber direkt bağlanmış depolama yaklaşımı ile kullanılabilmektedir. Bu entegrasyon iş çözümlerini sadeleştirip sonuçların daha hızlı elde edelebilmesine önayak olmaktadır. Depolama platformunun yüksek verim ve ölçeklenebilmesini sağlayabilmek için Isilon OneFS Vmware ve vSphere gibi sanal sunucu mimarilerini desteklemekte, kolayca entegre olabilmektedir. OneFS Array Entegrasyonu sağlamak için vStorage arayüzleri (API) ile beraber çalışabilmekte bu da belirli bir depolama alanında desteklenen disklerdeki operasyonel yükü azaltmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda paralel olmayan performans ve verimin üstesinden gelebilmektedir.

OneFS ek olarak Storage Awareness (VASA) için Vmware Vstorage arayüzleriyle beraber çalışabilmekte , bu yeni arayüz setleri Vcenter’ın depolama dizi LUN’larını ve ilişikli veri alanlarını ek bir depolama yönetim konsoluna gerek duymadan görüntüleyebilmektedir. Vmware ile gerçekleşen bu entegrasyon ile sanallaştırılmış mimaride kullanılan depolama alanının kolay yönetilebilmesi sağlanmaktadır. Isilon depolama sistemi güçlü bir kontrol arayüzü sunabilmek için OneFS Isilon dosya sistemi ile direkt olarak çalışabilen arayüz platformuna sahip olup bu da Isilon depolama kümesinde çok daha güçlü ve performanslı kontrol sağlamaktadır. Isilon kümesinin otomasyon ve orkestrasyonun sağlayabilmek için Isilon arayüz platformu HTTP protokolünü kullanmaktadır. Bu platform ile 3. parti uygulamalar OneFS’in yönetici operasyonlarını yönetebilir, veri koruma ve yönetimin basitleştirilmesini sağlayabilmektedir.   

interoperability

Grafik 7: Isilon OneFS Birlikte Çalışabilirlilik

Bu seviyede birlikte çalışabilirlilik IT yapılarındaki uygulama ve iş yüklerindeki büyük veri varlıklarının daha esnek şekilde yönetilmesi ve kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Sonuç

Ölçeklenebilme, performans, yönetim kolaylığı, veri koruma, güvenlik ve beraber çalışabilirlilik gibi noktalar kritik verilerin özellikle günümüz büyük verilerin barındırıldığı depolama sistemlerinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için gereken parametrelerdir. Isilon veri depolama sistemlerinde OneFS ile sistemin kurulması, yönetilmesi, ölçeklenebilmesi – 18TB ile 20PB arasında tek bir dosya sistemi yapısında – genişleyebilmesi ve tek bir noktadan yönetilebilmesi sağlanmaktadır. OneFS yüksek performansı, yüksek veri akışını ek yönetim karmaşıklığına yol açmadan karşılayabilmektedir. Veri koruma ihtiyaçlarını karşılamak için OneFS geleneksel RAID tabanlı yaklaşımlardan çok daha öte yüksek esnek depolama ortamı sağlayabilmektedir. Veri yedekleme ve geri yükleme işlemlerinde hızlı ve etkili snapshot özelliği kullanılabilmektedir. Güvenilir doğal afet kurtarma koruması için OneFS SyncIQ yazılımı ile beraber çalışmakta ve hızlı yerel/uzak veri kopyası üretilmesini gerçekleştirebilmekte, bu işlemleri tek bir buton ile gerçekleştirilmesini sağlayarak basitleştirmektedir.

Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için OneFS SmartLock yazılımı ile birlikte çalışmakta ve WORM koruması ile verilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli silinmelerinin önüne geçmektedir. Kurumsal güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda veri koruma beklentilerini karşılamakta, SEC 17a-4 güvenlik kuralları bütünü dahilinde belirlenmiş koruma ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. OneFS ile rol bazlı yönetici ve kimlik doğrulama bölgeleri oluşturulabilmekte bu da dosya sistemine çeşitli seviyelerde kullanıcı ve yönetici erişimlerini kesin bir kurallar bütünüyle ayırabilmektedir. Çoklu protokol desteği ile IT mimarilerindeki uygulama ve iş yüklerinde OneFS büyük veri varlıklarını esnek bir şekilde yönetebilmektedir. Gelecek nesil veri merkezleri sürdürülebilir ölçekli yapılarda inşa edilmeli, ihtiyaçların karşılanması için otomasyon gücünün kullanılması, donanımın farklılıklarının ön plana çıkması, ağ yapısının tam kapasite kullanılabilmesi, maksimum esneklik sağlanabilmesi gibi sıkça değişen parametrelerin karşılanabilmesi gerekmektedir. OneFS tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilecek gelecek nesil çözüm platformudur. 

Kaynak ;

EMC ISILON ONEFS OPERATING SYSTEM
Powering the Isilon Scale-out Storage Platform
December 2012
Part Number H8202.3
h8202-isilon-onefs-wp.pdf

About the Author

ArttekView all posts by Arttek

Copyright 2024 | Arttek Sistem Entegrasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.